Sitemizi ziyaret ederken sizden hangi bilgileri isteyebiliriz?
Yaln?zca online ileti?ime ge?mek istedi?inizde isim, e-posta adresi veya telefon numaras? istenilmektedir.
Ancak sitemizi anonim ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinizi ne i?in kullan?yoruz?
Size geri d?nebilmek ve mü?teri hizmetlerimizi geli?tirmek i?in.

Bilgilerinizi nas?l koruyoruz?
Bilgileriniz bize güvenlik i?eren bir e-mail sistemi üzerinden ula?maktad?r.

Sitemizde ?erez (cookie) kullan?lmamaktad?r.

Bilgilerinizi ba?ka ki?i veya kurumlarla payla??yor muyuz?
Bilgileriniz hi?bir ?ekilde ba?ka ki?i/ki?ilere aktar?lmamaktad?r.

Online Gizlilik Politikas?
Bu gizlilik politikas? ziyaret etmekte oldu?unuz web sayfas?nda ger?ekle?mekte olan bilgi güvenli?ini kapsamaktad?r.
Ba?ka herhangi bir ?ekilde ger?ekle?en bilgi transferini kapsamamaktad?r (offline) .

Onay?n?z
Bu sayfay? ziyaret ederek online gizlilik politikam?z? onaylam?? bulunmaktas?n?z.

Bize ula?mak i?in
Bu politika ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa a?a??daki telefon ve adreslerden bize ula?abilirsiniz.

www.elite.com.tr
Mutlukent Mh. 2010 Sk.
No:54 ?ankaya 06800
Ankara - TüRK?YE
elite@elite.com.tr

平时我们都有喜欢吃东西的习惯,美食是上天赐予人类的可以让人幸福的东西丰胸产品。就好像日本动漫里中华小当家一样,料理是能够带给人们幸福的东西一样丰胸产品酒酿蛋,所以吃是可以说我们生命中非常重要的东西。尤其中国人民以食为天,更是如此可以说是一种文化图腾了产后丰胸。深深烙印再我们民族记忆当中。而今天想说的是,可以更好的吃东西的同时,丰满我们的曲线哦,不过看你如何选择自己食物很重要了丰胸食物