20 y?l? a?k?n tecrübe...

Elite Elektrik üretim ve Makine Sanayi Ticaret Anonim ?irketi, temsilcilik ve mühendislik firmas? olup meteoroloji, hidroloji, telekomünikasyon, otomasyon, radyo telemetri sistemleri, madencilik ?l?üm ve test cihazlar? ve sistemleri sat??, kurulum ve servis konular?nda 1987 y?l?ndan beri ?al??malar?n? sürdürmektedir.

Uzun y?llara dayanan deneyim ve ?e?itli firma temsilciliklerine sahip firma mü?terileri aras?nda kamu kurulu?lar?, ?zel sekt?r, endüstriyel tesisler, üniversiteler ve ?e?itli ara?t?rma kurumlar? bulunmaktad?r.

Ayr?ca Elite Elektrik, son 4 y?ld?r Enerji sekt?ründe yeni yat?r?mlara y?nelik faaliyetlerini de sürdürmektedir.

ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ayr?nt?l? bilgi, soru ve talepleriniz i?in bizimle online ileti?ime ge?ebilirsiniz!Elite A.?. ?leti?im

Telefon:

+90 (312) 472 8393

Faks:

+90 (312) 472 2067

E-posta:

elite@elite.com.tr

  • http://eliteas.com/go5402.asp

  • Real hair wigs Human Hair Wigs